Vi använder cookies för att förbättra användbarheten på vår webbplats och göra våra online-tjänster mer relevanta för dig. Genom att fortsätta surfa på vår webbplats godkänner du vårt användande av cookies.
Logo Logo Logo
Ring oss: 040-611 14 06
Ring oss: 040-611 14 06
Djäknegatan 2, 211 35 Malmö
×

Karathalter, smycken och värdering

Hur mycket guld finns det i min ring?


Roséguld, vit guld eller gult guld. 14 karat, 18 karat eller 24 karat. Vad är det som gör roséguld just roséfärgat och hur värderar man guld. Se alltid till att vara påläst innan du säljer dina smycken så att du får ut så mycket som möjligt för ditt guld.

Dagens guldpris

24k nypräglade tackor634.00 kr/g
23K566.00 kr/g
22K investeringsguld557.00 kr/g
21K521.00 kr/g
20K485.00 kr/g
18K442.00 kr/g
14K340.00 kr/g
Tandguld437.00 kr/g
Präglade Silvertackor 999,97.00 kr/g

Karathalter

Smycken kommer i olika karathalt på guldet. Rent guld betecknas som 24 karat vilket är det högsta och alla andra karathalter under 24K är delar av 24. 18 karat är till exempel 18 delar guld av 24 karat vilket motsvarar 75% guld. De resterande 25% utgörs av andra metaller. Rent guld (24K) är förhållandevis mjukt och används inte till smycken. Ska man till exempel hålla fast en sten på en ring så är det viktigt att fästet runt stenen är hållbart. Så ser man på det ur ett hållbarhetsperspektiv så är en lägre karathalt bättre.

Vissa smycken kan vara komplexa på så sätt att vissa delar av den är i guld och andra inte. En brosch kan ha ett spänne av en lägre karathalt t.ex. 

Olika beteckningar på karat

Det finns olika sätt att ange andelen rent guld. Karat är ett internationellt erkänt sätt att ange guldets renhet på. Två andra som är vanliga är procent (hundradelar) eller promille (tusendelar). 99,9% respektive 999 motsvarar 24 karat.

Karathalt Andelar guld % av rent guld Tusendelar av rent guld
9K 9/24 37,5 375
10K 10/24 41,7 416/417
12K 12/24 50,0 500
14K 14/24 58,3 583/585
18K 18/24 75,0 750
22K 22/24 91,7 916/917
24K 24/24 99,9 999

Hur kan guld finnas i olika nyanser?

Rent 24 karat guld har alltid samma färg. Rent guld är lite gulare. Smycken som t.ex. är 14k eller 18k är alltså utblandade med andra metaller vilka ger smycket sin färg. Det kan vara metaller som koppar, järn eller silver. Roséguld är en blandning mellan guld och koppar medan vit guld vanligtvis blandas till med guld och nickel, palladium, platinum och mangan. Ibland adderas även koppar, zink eller silver. Vit guld eller roséguld kan därför inte existera som 24 karat guld.

Vad är en ädelmetall?

I det periodiska systemet så pratar man om ädelmetaller. Det som är unikt med dessa grundämnen är att de är korrosionshållfasta vilket innebär att de vid kontakt med syra inte fräter. Skulle man doppa 24k guld i en syra så skulle guldet vara helt opåverkat av syran. Järn eller koppar till exempel som är oädla metaller hade bildat en korrosion. Korrosion på järn är det som till vardags är rost.

Hur är det med legeringar?

Skulle man göra en guldlegering vilket innebär att smycket får en tunn yta utav guld så skulle ädelmetallen guld skydda t.ex. kopparn undertill mot korrosion. Skulle man testa ett sådant smycke, gör man en liten skåra i ytan och doppar smycket i en syra. Då ser man om ifall det är guld undertill eller inte.

Stämplar i smycken

Det finns olika typer av stämplar som har olika innebörder. Det finns finhaltstämplar, namnstämplar, ortstämplar, tillverkarstämplar, årsstämplar, och kontrollstämplar i svenska föremål. Det finns även utländska stämplar som kan berätta om vart smycket är producerat.

Oftast stämmer stämplarna men det händer att de inte gör det vid förfalskningar. Därför är det viktigt att alltid göra en kontroll vid minsta osäkerhet.

Olika sätt att testa karathalten på

Hemma har man sällan rätt utrustning för att testa karathalten. Då är det enklast att använda en lupp och hitta så många stämplar som möjligt som bekräftar renheten på guldet.

Kungsvatten

Guldhandlare har länge används sig av en speciell metod. Genom ett ämne som kallas kungsvatten, testar man om smycket reagerar mot korrosion. Kungsvatten är en blandning mellan salpetersyra och saltsyra. Denna blandningen har en den unika förmågan att lösa upp både guld och platina som är motståndskraftiga mot rena syror. Genom att skrapa av en liten mängd guld mot en natursten och droppa en liten mängd kungsvatten, olika koncentration beroende på vilken karathalt man testar så ser man ifall guldet löses upp eller inte. Det innebär att man i förväg utgår från att smycket förslagsvis är på 18 karat och man med kungsvatten försöker bekräfta detta. Man ser inte ifall karathalten skulle vara 18,5 eller 17. Metoden är gammal och förhållandevis säker.

Röntgenmaskin för guld

En säkrare metod är att använda modern teknik. Det finns röntgenmaskiner som med hjälp av röntgenstrålar ger en exakt mätning av karathalten; inte bara i guld utan i många andra ädelmetaller. Då kan man t.ex. se om det verkligen är 18 karat och inte 18,5 karat. Det skulle innebära att man vid en värdering får bättre betalt för guldet. Den typen av utrustning används oftast inom forskning och det är ovanligt att en sådan maskin används hos guldhandlare. Guldcentrum har investerat i sådan teknik just för att det genom erfarenhet visat sig att det är svårt att uppnå just 14, 18 eller 22 karat. På så sätt blir tester av guldhalten väldigt noggranna och därmed i förlängningen även värderingarna.

Sälj ditt guld i butik eller via guldpåse

Hos Guldcentrum sker all värdering framför kunden i butiken. Där lägger vi upp guldet och granskar det noggrant. Vi tittar efter stämplar, gör tester med kungsvatten och även tester i vår röntgenmaskin. Guldet vägs på speciella vågar. Allt sker metodiskt och fullständigt transparent. 

Värderingen av guldet bestäms av rådande guldpris. Guldcentrum håller höga priser och det priset som står på hemsidan är det som gäller. Vi tar hänsyn till vikten och karathalten och multiplicerar med inköpspriset. Vi drar inte av för några avgifter.

Pengarna betalas ut till dig direkt.

Om man väljer att skicka in guldet till oss via en försäkrad guldpåse så går värderingen till på exakt samma sätt. Skillnaden är att du får ett SMS efter att värderingen är gjord med ett belopp på hur mycket du får för guldet som du får godkänna först. 

 

Hitta till vår butikSälj via guldpåse